เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท และท่านจะได้รับเมล์แจ้งจากบริษัท เมื่อท่านได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นกรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้เป็นความจริงและถูกต้องเพื่อประโยชน์ของท่านเอง


  
:: Register Form ::
:: Username ::
รหัสร้านค้า (Vendor Code) :
ชื่อสมาชิก (Username) :  
รหัสผ่าน (Password) : *
ยืนยันรหัสผ่าน (Re-enter Password) : *
:: General Information ::
ชื่อบริษัท (Company name) : *
ที่อยู่ (Address) :
อำเภอ/เขต (City) :
จังหวัด (Province) :
รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) :
เว็บไซต์ (Website) :
:: Contact Person ::
ชื่อ-นามสกุล(Name) : *
อีเมล์ (E-Mail) : *
โทรศัพท์ (Phone) :
มือถือ (Mobile) :
แฟกซ์ (FAX) :
ช่องทางที่ติดต่อได้สะดวก : E-Mail  Phone  FAX  Mobile Phone 
(Preferred contact by) Others 
:: General Business Information ::
ประเภทธุรกิจ (Business Type) :   Domestic        Export
 Manufacture     Trader
 Retailer           Others 
พนักงาน (Number of Employee) :   1 - 50            51 - 100           101 - 300
  301 - 500       501 - 1,000      > 1,000
ลงทะเบียนเป็น (Register as) : E-Auction    E-RFQ     E-Catolog
:: Product Type ::
โปรดเลือก (Please select) : Material,Press OS,Coating,CKD & Std.
Supply Material
Tooling-Die
Machine & Construction
Others
IT
:: Quality Assurance Information ::
Quality System :   ISO     QS
Environment System :  
Others :  
:: Technical Information ::
Internet Access :   No     Yes
Connection Line :   None   Dial-Up   ISDN   ADSL   Lease line
Bandwidth :  
:: Document Require ::
     * ภพ. 20
     * หนังสือรับรองบริษัท
     * ใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
     * งบกำไร-ขาดทุน ปีล่าสุด

โดยส่งเป็นไฟล์แนบมาที่อีเมล์ std_part_coating.sab@summitautogroup.com
ใช้ Subject เป็น เอกสารประกอบการลงทะเบียนระบบ E-Procurement
      บรรทัดที่มีเครื่องหมาย  *  จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


 

   
 
   
 
  Copyright 2006 Summit Auto Body Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.